Laatst gewijzigd: 23 september 2017

Bij een schitterend repeater project horen ook spelregels. Moeten die spelregels? Wat ons betreft liever niet. Maar toch is het van belang dat iedereen de volgende terms in acht neemt:

Naast alle wettelijke bepalingen en aanwijzingen van bevoede instanties/BOA’s houd je jezelf aan de algemene fatsoensregels en de geldende normen en waarden. Expliciet vermelden we hier directe of indirecte Intimidatie, Bedreiging, Pestgedrag, Verbaal of fysiek geweld jegens een teamlid of zijn omgeving. Hiervoor geld een zero tolerance beleid. Dit resulteert altijd in inzet tot de extensie van de mogelijkheden.

In principe werken we met een three strikes your out systeem waarbij je na 2 gele kaarten een rode kaart krijgt. Het core team bepaald vervolgens de eventueel hieraan verbonden sanctie en zal hierbij altijd de gehele situatie in acht nemen.

Een strafrechtelijke veroordeling op strafbare feiten in het RZA domein zal automatisch leiden tot een gesprek met het core team en eventuele bijbehorende actie.

  1. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan type toegelaten apparatuur.Wel is het toegestaan om randapparatuur aan te sluiten op de betreffende in- of uitgang van een apparaat.
  2. Voor een goede werking van het WRLP Project vragen wij alle aangesloten Repeater houders de Repeater op het netwerk aangsloten te houden voor langere tijd dit om de Cb repeater Landelijk dekkend te houden.
  3. Het is niet toegestaan om zelf Cross-Links naar andere systemen te maken.
  4. Cross-links naar andere programma’s te koppelen (EchoLink, eQSO, etc.) of zelfs andere IRLP reflectoren zijn ten strengste verboden deze worden door radioamateurs met een vergunning gebruikt.
  5. Het is niet toegestaan, om onder de naam van WRLP acties te ondernemen zonder het aan het WRLP core-team te vragen om goedkeuring.
  6. Hou het netjes. Zeg wat je wilt zeggen, maar probeer je boodschap over te brengen zonder onaanvaardbaar taalgebruik. Berichten met vulgair of obsceen taalgebruik worden niet getolereerd. Dit geldt ook voor foto’s, hou ze smaakvol. We willen dat iedereen zich hier op zijn/haar gemak voelt.
  7. Post geen informatie die de privacy van anderen schendt. Respecteer de privacy van anderen en post niets wat persoonlijke informatie van anderen vrijgeeft of waarop anderen te zien zijn zonder hun toestemming. Vergeet niet dat alle berichten op eender welke pagina van CBRepeater.nl openbaar en niet privé zijn. Iedereen die de website bezoekt en derde partijen (vooral via het gebruik van online zoekmachines) kunnen ze dus lezen en verzamelen.
  8. Plaats geen advertenties. Help mee onze Community ‘commercie-vrij’ te houden. Plaats nooit ongevraagd en zonder toestemming commerciële of promotionele berichten, ‘junk mail’ of ‘spam’.

In het geval van de ontdekking van, of aanleiding tot twijfel bij, het vaststellen van, mogelijk ongewenst/strafbaar gedrag, gebruik van het WRLP systeem of een mogelijk strafbaar feit dient dit onverwijld bij het core team per e-mail of telefoon te worden gemeld.