Servicevoorwaarden voor WRLP Nederland

Laatst gewijzigd: 12 januari 2018

Deze Servicevoorwaarden (de “Servicevoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden op grond waarvan WRLP Nederland functionaliteiten van de website en andere diensten aan u aanbiedt en als u www.CBREPEATER.nl bezoekt, WRLP diensten en WRLP apps gebruikt voor mobiele telefoons of software gebruikt, geleverd door WRLP.

Door gebruik te maken van WRLP, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door want zij beheersen uw toegang tot en gebruik van WRLP en zetten de wettelijk bindende voorwaarden uiteen die toepasselijk zijn voor uw gebruik van de diensten van WRLP.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, DAN DIENT U WRLP NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

Het gebruik van WRLP Nederland is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk- en privégebruik, dus elk ander gebruik, met inbegrip van alle gebruik van de WRLP diensten voor commerciële of zakelijke doeleinden is strikt verboden.

HET GEBRUIK VAN HET WRLP REPEATER NETWERK


WRLP Nederland levert redelijke inspanningen om de WRLP diensten 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te maken; echter, WRLP behoudt zich het recht zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk de toegang tot de WRLP diensten te verwijderen, voor zover zulks door WRLP noodzakelijk geacht wordt, en met inbegrip van het uitvoeren van onderhoud van de WRLP diensten

WRLP zal redelijke inspanningen leveren om u tenminste 24 uur van te voren een
kennisgeving online te zetten over enige onderbreking van de WRLP diensten.

TERUGLUISTEREN


Behalve de relaisfunctie bied WRLP ook een aantal aanvullende functies die het project ondersteunen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gesprekken achteraf terug te luisteren. Aan deze terugluisterfunctie is verbonden dat de informatie moet worden opgeslagen voor hergebruik. Voor de terugluisterfunctie slaat WRLP Nederland de volgende gegevens op:

  • Gesproken informatie
  • De tijd waarop gesprekken plaatsvinden
  • Signaalsterktes op onze ontvangers

De informatie wordt niet selectief opgeslagen. Dit betekent dat alle communicatie wordt opgeslagen zonder dat wordt gekeken naar de inhoud ervan. Er is daardoor ook geen enkele informatie over personen. Uitgezonderd hierop is de informatie die de gebruiker zelf doorgeeft. 

De opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het relayeren (herhalen) van gesprekken, ook wel de repeaterfunctie genoemd.
  • Beschikbaar maken van de terugluisterfuncties voor gebruikers.
  • Voor evaluatiedoeleinden door beheerders.

Wanneer je gebruik maakt van het WRLP Repeater systeem Nederland dan ga je automatisch ermee akkoord dat jouw gesprek herhaald en opgeslagen wordt en dat deze in het publieke domein beschikbaar is.