Repeater Gedragsbeleid


Toezichthouders grijpen in wanneer zij van mening zijn dat de spelregels duidelijk en herhaaldelijk worden overschreden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Polariserend gedrag zoals uitlokken, opzoeken van controverses, beledigen, dis respect van mede repeater gebruikers, etc.
  • Bijzonder lange doorgangen (>4 minuten), eindeloos herhalen, structureel gebrek aan tussenruimtes voor derden, monologen in drukke omstandigheden etc.
  • Herhaaldelijk schelden, vloeken, excessief klagen, etc.

Gericht ingrijpen


Indien een toezichthouder dit nodig acht, zal hij de veroorzaker(s) verzoeken om het gedrag aan te passen. In zo’n geval zal de toezichthouder nadien persoonlijk contact opnemen met de betreffende gebruikers(s) om afspraken te maken ter voorkoming van herhaling.

Een toezichthouder gaat niet in discussie.

Indien de gebruiker(s) naar inzicht van de toezichthouder problemen blijft veroorzaken zal hij vragen om niet langer van de repeater gebruik te maken.
Indien de gebruiker dit verzoek negeert en geen legale middelen gebruikt, zal er een klacht worden ingediend bij het Agentschap Telecom.

Aansluitend kan een toezichthouder de gebruiker(s) afsluiten, de repeater selectief uitschakelen en/of de toegangsregistratie tot de repeater intrekken.

Ingrijpen is niet hard gedefinieerd. Er zijn eindeloos veel combinaties van handelsgemachtigde mogelijk die tot de beslissing leiden om wel of niet in te grijpen. Ingrijpen gebeurt daarom naar inzicht en goeddunken van een toezichthouder. De toezichthouder bepaalt weliswaar wat hij wel en niet fatsoenlijk vindt maar zal zonder meer, net als de gebruikers, redelijk moeten zijn in zijn gedrag.

 

Ga terug naar: Beleid- en Servicevoorwaarden