Inhoudsbepalingen


In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de uitgever: WRLP Repeater systeem Nederland

de webpagina’s: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Disclaimer Website


Het onderstaande is van toepassing op onze webpagina’s. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

WRLP Repeater systeem Nederland spant er zich voor in de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

WRLP Repeater systeem Nederland verschaft de inhoud van de webpagina’s in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

WRLP Repeater systeem Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

WRLP Repeater systeem Nederland mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina’s verzendt.

WRLP Repeater systeem Nederland behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal WRLP Repeater systeem Nederland, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina’s, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Disclaimer terugluisteren


Behalve de relaisfunctie bied WRLP ook een aantal aanvullende functies die het project ondersteunen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gesprekken achteraf terug te luisteren. Aan deze terugluisterfunctie is verbonden dat de informatie moet worden opgeslagen voor hergebruik. Voor de terugluisterfunctie slaat WRLP Nederland de volgende gegevens op:

  • Gesproken informatie
  • De tijd waarop gesprekken plaatsvinden
  • Signaalsterktes op onze ontvangers

De informatie wordt niet selectief opgeslagen. Dit betekent dat alle communicatie wordt opgeslagen zonder dat wordt gekeken naar de inhoud ervan. Er is daardoor ook geen enkele informatie over personen. Uitgezonderd hierop is de informatie die de gebruiker zelf doorgeeft. 

De opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het relayeren (herhalen) van gesprekken, ook wel de repeaterfunctie genoemd.
  • Beschikbaar maken van de terugluisterfuncties voor gebruikers.
  • Voor evaluatiedoeleinden door beheerders.

Wanneer je gebruik maakt van het WRLP Repeater systeem Nederland dan ga je automatisch ermee akkoord dat jouw gesprek herhaald en opgeslagen wordt en dat deze in het publieke domein beschikbaar is.